Centrale

Właściwości nowoczesnych abonenckich central telefonicznych

Nowoczesne abonenckie centrale telefoniczne ( występujące również jako serwery VOIP ) powinny charakteryzować się następującymi cechami: